Donaciones de China para equipos de protección personal

El año 2020 está destinado a ser un año especial que será recordado en la historia. El brote del virus del COVID-19 ha barrido el globo como una nube oscura, dejando en espera la vida de las personas a lo largo de todo el mundo.

Nos dimos cuenta de que estamos en el mismo barco y que todos nosotros somos vulnerables y estamos desorientados. También fue importante porque este virus que nos despertó y también nos unió; y esta unidad se dio  a partir de darnos cuenta que debemos trabajar todos juntos .

Por eso, inmediatamente  llevamos a cabo acciones positivas. La Asociación Internacional y Cultural Ati Yoga de China contribuyó con  2000 Euros, la Asociación cultural El Espacio Dinámico de los Elementos donó 3000 Euros y, con el apoyo de otras organizaciones e individuos  llegamos  a juntar la suma total de 85.638.76 RMB (en moneda oficial china) como donación.

También reunimos cuatro lotes  de materiales de prevención de epidemias en 15 días . Para el  15 de abril ya habíamos comprado y reunido : 1.500 respiradores médicos N95 , 10.000 máscaras quirúrgicas médicas, 3.000 máscaras médicas de eliminación, 174 máscaras médicas de protección del rostro, 150 equipos de vestimentas de protección médica , 10.000 guantes protectores y de aislamiento, y 100.000 tabletas perfumadas para la prevención de epidemias.

Otros  400 respiradores  médicos  N95 y unas 1.000 máscaras quirúrgicas  están a punto de ser comprados.

Las donaciones citadas fueron empaquetadas en 25 lotes y enviadas en paquetes internacionales a las municipalidades de Arcidosso, Castell’Azzara, Montepulciano, Asciano, y Santa Fiora, como también  al  Ling de Roma, a Merigar Oeste , al Ling de Brescia, al Hospital Público de Manfredonia , a la casa de retiro y al Ling en Bolonia, al Ling de Venecia, al Ling de Umbria, todos en Italia; y luego a Dzamling Gar en las Islas Canarias, como también a Suiza, al Gar de Estados Unidos y a los residentes locales.

La Asociación Cultural El Espacio Dinámico de los Elementos completó el despacho aduanero , el embalaje, envío y distribución de los materiales donados a los gobiernos locales, a las instituciones, a las ramas de la Comunidad Dzogchen y a los residentes en un breve período de tiempo.

En esta semana, todas las donaciones ya llegaron a destino y fueron recibidas con mensajes de agradecimiento de parte de los gobiernos locales italianos, los hogares de ancianos, los lings y los individuos.

Aún nos quedan algunas protecciones por hacer y estamos buscando las personas que necesitan ayuda.

Estamos muy agradecidos con los siguientes gobiernos, instituciones y donantes individuales de la Comunidad Dzogchen que han apoyado firmemente nuestra campaña de donación de caridad:

El  Gobierno Municipal de la ciudad de Liupanshui , Guizhou y  Guizhou Baxter Agricultural Technology Ltd. (por una donación separada de 350.000 yuan para tabletas perfumadas de prevención de epidemias); Beijing Awake Art Studio (una donación separada de equipos de prevención de epidemias que ya fue enviado), Mr. Tian and Li Shaoyu (quienes donaron y enviaron suministros de prevención de epidemias

En forma separada), Samtengar (donó suministros de prevención de epidemias en forma separada ), el Comité de  Organización de Dali Yoga, Mingyue Ying Lanhu y Cindy Su Lan (donaciones individuales y suministros enviados ), Gephelling de Taiwan y la Comunidad Dzogchen Grupo de Singapur, etc.

Nos gustaría agradecer especialmente a más de 100 donantes individuales  de la Comunidad Dzogchen que donaron dinero (ver lista abajo). Nos gustaría expresar nuestro aprecio a : Sr. Tian, Sr. Grape, Hui Xingzhe y a otros por ayudarnos a comprar materiales de prevención de epidemias a precios competitivos y por proveer información sobre la compra de recursos .

Gracias a todos por el gran trabajo que han hecho para despertarnos y unirnos unos con otros. ¡ Esperamos el día en que el virus se haya ido, cuando sólo el amor y la esperanza quedarán!

DONACIONES: 

Nombre o apodo de los donantes :

Guan SHanyue
Chen Chunqi
Xire Yuhong
Grape
Xiang Mei
Laing Xiu
Gan Caoxiao
Shu Biao
Peng Cuo
Ashun Kongxingzhe
Naljor
Ji Feng
You
Yuan
Feng Yong
Xi Yuan
Nima Baku
Shi Dayan
Zhi Ding
You Tianyu
Gan Caoxiao
Yong Shi
You Jing
Hua XIa
Sun Boyu
Sun Jianying
Migmar Tsering
Lulu Yuan
Chengdu Ati Yoga Internationals Trade Ltd.
Xiao Jing
Qiu Yangchuo
Shuijingxing yijie
Miao Fa
Lan Jie
Trolwa trugden
Hong Yuan
Dan Ba-Nanjing
Hong Zhuan
Stockholm Philharmonic Radio
Huan Xi
Wu Wei
Dahai Shali
Cui Yan
Jinghou Huakai
Yu Shan
Xi Guangming
Zhu Mo
Yang Yangyang
Xian Ju
Ming Juan
Ayu
Bore Hai
Tang Shengjjng & Zhao Zhumei
De Daoyuan
Guangmang Qiuni
Cheng Cheng
Baiyang Gyasto
Cheng Yuan (Jing Dan-Chengdu)
Yu Qi
Changfeng Puolang
Mzhtian—Xian Fa Hui
Dechen
Sui Yuan
Lian Hai
Ann
Fu Bao
Gonggar Zhuoma
Wang Dasheng
Ping Zi
Hua Xueze – Shenyang
Zhuoma Lamao – Taiyuan
Yundan Fengqing
Pu Gongying – Guiyang
Ming Kong – Inner Mongolia
Henryz
Anxiang Shuying
laozhu
Ya Huola
Xiang Guanghong – Vancouver
Li Qian
nineyestone
Xing Bao
Huan Xi
Jacob
Wen Juan
Na Yanzhi
Wes
Dorje – Jingmen
Chen Xi
Liu Xiangjun
Fang Luozhen – crystal
Wang Qianren
Karma Miaoxin
Chun Jiang
Dao Jian
Yunsui Chanxin Penglai
Tianma Xingkong Lightning in the sky
Miaoshou Huichun
Xiao Xi
Wensi – Harbin
Chanding Tianhai
Yuan – Langfang
Gan Yinhuang
Locke
Cheng Lie
I am a super hero
Qian Tai (Shangguan Yifei
Yan Fei
Chen Qian
Lotus boy
Niu Ruixia
Yue Ren
Liao Meng
Hei Zhanyi
DJRB
Apple
Heng Hesha
Shui Shui
Organizing Committee of Dali Yoga
Ji Lian
Ni Dun ¥
Yu Qiucheng
Yuan Fan
The desert eagle
Kang Jiazhen
Li Jing
Shao Yi
Deji Zhuoma
Zheng Yinglian
Vince Li
Sunny and Philip
Judy Xin
Wang Yaou
Gan Caoxiao
Wu Jiaming
Yin Shugang, Yin Qin, Yin Jia
Qu Yangjje
Chen Junhua & Feng Hua
Lily Deny
Crystal
Guan SHanyue
Ding Jing
Suonan Dorje
Ema Tu, Alex Yang, Hsiao-hui Ning
Xiao Hui, Ema, Ivy, De Qian, Huigui, Jenny, Alex, Anonymous donor, Zhang Kewei’s family, Donna Chen Xiuzhen, Jing Yu⼂Zhang Huiming, Yong Yin, Xu Dongde, Ru, Anonymous donor, Huang Jingzhou, Miaoying Monastery , Lin Hanyi’s family, Jerry Weng (Weng Jiaxiang) , Qing Yun, Johnson & Sandra, Xu Ruihuang, sherry, Eden.Liu, Fan Chunlan, Wang Zhechuan, Norbu, Lu Junxiu,  Amber, Ting Ling, Wang Xiang
Pony Yang
Wong Soon Kiak, Caron Tan,Tan Yihui, Kym Ng, Li Ya, Gisy Chan DC of Singapore
Xiari Mujin
Ashun Kongxingzhe
Cantidad total : ¥85.638,7

 

Traducido por : Laura Yoffe